top of page

감비아 심미란 선교사님 선교 편지

2015년 4월 26일

감비아 영혼들을 사랑하시며 두손모으시는 용사님 2015년 4월 26일

에베소서6.12 “Mati wulaal uletaal di futiik fati fúsim di eniil, bare di futiik fati

kurungaak kájakaatiaak di kati kujuumak kati dúniyaay yájukeriitumi, di wánkumaw

wáamakaw wati di érimey warokemi di dúniyaay uye, ban úgun wájakaatimi fatiya

di érimey.” (감비아-졸라포니어)

Please reload

bottom of page